Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

Наши спонсоры:

SBU на Android iPhone/iPadРазработчик приложения SBU: SBU

SBU ?r en statlig myndighet som kritiskt granskar v?rdens metoder och vetenskapligt utv?rderar deras nytta, risker och kostnader. SBU anlitar ledande experter f?r att v?ga samman all tillg?nglig forskning, j?mf?ra metodernas effekter och visa vilka metoder som fungerar b?st. Utv?rderingarna g?rs ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt perspektiv. Syftet ?r att effektivisera och f?rb?ttra den v?rd som ges.

Med SBU:s app f?r du bekv?mt tillg?ng till utv?rderingar och artiklar ur SBU:s tidskrift Vetenskap & Praxis. Appen ?r enkel att navigera och tydligt strukturerad. Via en s?kfunktion kan du hitta artiklar och rapporter fr o m 2006. Du kan ocks? dela informationen p? Facebook och Twitter samt mot faktura best?lla de fullst?ndiga, tryckta SBU-rapporterna.

Bes?k g?rna www.sbu.se f?r mer information.


SBU - где скачать:


Картинки игры/приложения SBU:

SBU SBU SBU

SBU: дополнительная информация

  • Дата первого импорта: 2012-03-23 12:20:28
  • Изначально импортировано для: android
 

Отзывы о SBU: